Geschiedenis

Klik op een titel om meer informatie te bekomen.

Wat is KLJ?

KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd) is een jeugd- en jongerenbeweging die in Vlaanderen 314 afdelingen telt. Deze brengen samen 20.380 leden bij elkaar. De werking wordt waargemaakt door 3.500 bestuursleden. KLJ is ook actief in Oost-België en telt daar 28 afdelingen die samen 1.621 leden hebben waarvan er 301 bestuurslid zijn.

De KLJ richt zich tot alle jongens en meisjes van 6 tot 35 jaar. In de KLJ werken we met drie leeftijdsgroepen: de -12 (ongeveer 13% van de leden), de -16 (ongeveer 21%) en de +16 (bijna 66%).

De afdelingen zijn echter vrij om afhankelijk van de plaatselijke situatie andere opsplitsingen te maken. Wel streven we er naar om in elke afdeling een +16 werking op te zetten. Iedere afdeling bepaalt zelf wanneer en hoe vaak ze samenkomt.

De werking van de KLJ situeert zich duidelijk in de vrije tijd. Voor een groot deel zijn het ontspannende activiteiten, al moet het duidelijk zijn dat de KLJ meer is dan een sport- of hobbyclub. In de KLJ kunnen kinderen en jongeren immers op een eigen manier bezig zijn met de dingen die voor hen belangrijk zijn. Samen zoeken ze naar antwoorden op hun vragen, discussiëren ze over wat goed en slecht is en leren ze zo samen ontdekken waar er grenzen liggen en welke waarden nog echt belangrijk zijn.

In KLJ is er naast de jeugd- en jongerenwerking ook nog een heel andere tak, namelijk de Groene Kring. Deze deeltak van de KLJ verenigt zo'n 3900 jonge boeren en tuinders.

In Vlaanderen is KLJ niet de enige beweging die mensen van het platteland verenigt. Je hebt ook nog het Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen (KVLV), de Landelijke Gilden (LG) en de landelijke rijvereniging (LRV). Samen vormen deze vier bewegingen de Landelijke Beweging.


Geschiedenis KLJ nationaal

Toen het allemaal begon: 1927

De KLJ ontstond in 1927.Toen vonden de Boerenbond en de Boerinnenbond het nodig dat er naast de volwassenwerking voor land- en tuinbouwers ook een werking voor jonge boeren en boerinnen moest komen en zo werd de BJB (BoerenJeugdBond) geboren. De BJB-werking had de totale ontplooiing van land- en tuinbouwjongeren tot doel.

1937

In 1937 werden de Landelijke Rij Verenigingen (LRV) opgericht. Zij brachten BJB'ers met paarden bijeen en beoefenden een unieke eigen ontspanningsvorm te paard.

Na WO II

Na de Tweede Wereldoorlog werd ontspanning belangrijker en ontstond de sportfeestwerking met ondermeer het vendelzwaaien. Er kwam ook internationale belangstelling, die in 1954 leidde tot de oprichting van MIJARC (= Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique).

De jaren 60

Door de sterke daling van het aantal land- en tuinbouwers drong zich in de jaren 60 een verruiming van de doelgroep en de werking op. Die verruiming leidde in 1965 tot een naamsverandering.De BJB werd de KLJ.

1976

Van dan af werden ook de voorbereidingen getroffen voor het samensmelten van KLJ-jongens en -meisjes tot één gemengde beweging. De land- en tuinbouwjongeren bleven een specifieke doelgroep voor KLJ. Dat uitte zich in 1976 in de oprichting van een beroepsorganisatie binnen KLJ: KLJ-Groene Kring. Jonge boer(inn)en en tuinders (tuiniersters) werden gewestelijk samengebracht om aan vorming en belangenverdediging te doen.

1992

In 1992 werden de LRV een autonome sportvereniging.

1994

De BJB en de KLJ werkten van bij het begin met +16 jarigen als belangrijkste doelgroep. De -16 was een soort aanloop naar de +16. In de jaren '80 hadden al enkele afdelingen leden jonger dan 12 jaar. Deze leden waren niet erkend door KLJ, waren niet verzekerd en hadden geen tijdschrift. Op de Nationale Raad in 1994 werd het bestaan van deze leeftijdsgroep in KLJ erkend. Vanaf toen waren ook zij KLJ'ers en kregen zij een eigen tijdschrift "Komma". Bovendien werd er voortaan aandacht besteed aan de -12-werking in de tijdschriften en op vormingsinitiatieven.

1997

1997 ... een legendarisch jaar voor KLJ. Tijdens de Nationale Raad van dat jaar werden namelijk de nieuwe structuur en de nieuwe visie van de KLJ-beweging goedgekeurd.

2001 tot ...

2001 ... ook in het nieuwe millennium is de KLJ springlevender dan ooit...


Geschiedenis KLJ Berlaar

Er was eens...

Het is allemaal omstreeks 1930 begonnen. De jongens waren er iets sneller bij dan de meisjes maar vele jaren zijn hier niet tussen. Bij de oprichting was er nog geen sprake van KLJ maar wel van BJB. Dit staat voor Boeren Jeugd Bond.

En KLJ Berlaar groeit !!!

BJB Berlaar blijft bestaan na de oorlog en in 1965 wordt BJB vervangen door KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd).

Ons lokaaltje

We bestonden al meer dan 50 jaar en we hadden nog altijd geen eigen lokaal. Het werd dus hoog tijd om een eigen lokaal te bouwen. Zo gezegd, zo gedaan. Op de terreinen van "de schoolvilla" werd het KLJ lokaal gebouwd. Eerst moest er nog een gedeelte van hidige gebouw afgebroken worden. Een kleine twee jaar hebben de werken in beslag genomen. In 1995 was ons lokaal af en werd feestelijk ingehuldigd.

70 jaar KLJ Berlaar

Dat was een jaar om te vieren! Van 11 augustus t.e.m. 15 augustus 2000 organiseerde KLJ Berlaar een 5-daagse. Op de vrijdag begonnen we met een weifuif, zaterdag was het dan tentoonstelling, receptie en een viering. Zondag zijn we sportief gaan doen en hebben we een sportfeest georganiseerd. Een heerlijke barbecue was op maandagavond en als afsluiter hebben we dinsdag "een spel zonder grenzen gedaan". Om het kort samen te vatten: vermoeiend maar heel plezant. In ons fotoalbum kan je nog wat foto's vinden van de 5-daagse.

75 jaar KLJ Berlaar

In 2005 mochten we ons 75 jarig bestaan vieren. Een spetterende fuif en optredens van enkele BV's zoals Paul Michiels en Ronny Mosuse mochten dan natuurlijk niet ontbreken.

KLJ Berlaar

KLJ Berlaar is een jongerenbeweging die al meer dan 70 jaar zorgt voor hopen plezier voor jongeren vanaf 12 jaar. Onze afdeling telt ongeveer 130 leden, die ingedeeld worden in een groep van -16 ers en +16 ers. De activiteiten van beide leeftijdsgroepen zijn bijna altijd gemengd. Onze jongsten hebben ongeveer om de 2 weken op zondagnamiddag een activiteit van 14.00 tot 17.00 uur. Dat kan een quiz zijn, een bosspel, gaan zwemmen, een cinemaatje, sportnamiddag,... Voor de + 16 ers worden de activiteiten ook om de 2 weken gehouden op vrijdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. Voor hen is er oa. de doop, een dropping, bosspel, muurklimmen,... Als je dan nog weet dat we met z'n allen een dagreis doen, gaan zwemmen, meedoen aan de sportfeesten, Bonte Avond houden,... weet je ongeveer wat KLJ Berlaar in petto heeft!

Start -12 werking

In het werkjaar 2007-2008 was KLJ er ook voor de jongere jeugd. Dan is er immers gestart met onze -12 werking. Vanaf dan konden ook jongeren tussen 6 en 12 jaar bij KLJ Berlaar terecht.


Filmpje 75 jaar KLJ Berlaar


Dag van de jeugdbeweging 2010